15.10.2012

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zajął drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu Instytucji Wdrażających część środowiskową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Na półmetku realizacji - tego największego w historii Europy programu pomocowego -oceniano przede wszystkim sprawność i terminowość realizacji monitorowanych przez Fundusz przedsięwzięć, zwłaszcza w zakresie przygotowywanych wniosków o płatność, realizacji założeń finansowych i wdrożeń pokontrolnych.

WFOŚiGW w Katowicach pełniąc rolę Instytucji Wdrażającej podpisał umowę z 14 beneficjentami realizującymi na terenie województwa śląskiego zadania o wartości do 25 mln euro. Wszystkie zostały wyłonione w drodze konkursów. Dziesięć przedsięwzięć obejmuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a cztery dotyczą gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Dzięki temu nasz region otrzyma zastrzyk ponad 390 mln zł unijnej dotacji na inwestycje przekraczające 700 mln zł. Zbudowanych zostanie za te pieniądze 300 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej. Powstanie 56 przepompowni, dwie nowoczesne oczyszczalnie i dwa zakłady zagospodarowania odpadów oraz kompostownia, sortownia i składowisko odpadów.

Wyróżnienie przez Ministerstwo Środowiska WFOŚiGW w Katowicach spośród 18 instytucji najlepiej wdrażających w kraju część środowiskową programu operacyjnego, to efekt dobrej pracy ekspertów Funduszu oraz sprawnej współpracy z beneficjentami europejskich projektów w województwie śląskim.

Pozyskanie i zagospodarowanie środków unijnych w tak dużej skali nie było łatwe. Często wymagało sporego zaangażowania wielu osób, długotrwałych przygotowań, żmudnego planowania i projektowania inwestycji z uwzględnieniem długofalowych skutków realizowanych projektów.

W dodatku, dla większości gmin z województwa śląskiego, wartość realizowanych inwestycji przekracza budżety jakim dysponują gminy. Sięgnięcie więc przez nie po unijne pieniądze to często jedyna realna możliwość skanalizowania i podłączenia wodociągu do gospodarstwa domowego lub uporządkowania w gminie gospodarki odpadami bez obciążania kieszeni mieszkańców. Już teraz można powiedzieć, że wykorzystaliśmy tę szansę.