01.08.2012

W dniu 31.07.2012 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II) na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00  Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 zawartej w dniu 05.04.2012 roku z Ministrem Środowiska, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2012 roku na realizację Rocznego Planu Działań w województwie śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania w ramach Działań 15.1 i 15.2 Rocznego Planu Działań priorytetu XV (Pomoc Techniczna) Funduszu Spójności POIiŚ 2007 - 2013, za I kwartał 2012r. wynosi 584 111,96 PLN.