29.03.2012

Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 do zapoznania się z poniższymi załącznikami, zawierającymi wykaz najistotniejszych zmian w odniesieniu do poprzednich konkursów w ramach działania 1.1 POIiŚ, wynikających ze zmienionych Kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu.

  • Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 – Wykaz zmian
  • Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 – Oświadczenia taryfowe