24.08.2011

9 sierpnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7).

 

Najważniejsze zmiany szczegółowego opisu priorytetów dotyczą Priorytetu VII - Transport przyjazny środowisku. Pozostałe wprowadzone zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący oraz aktualizujący.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami – pobierz