16.08.2011

Informujemy, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji nowego brzmienia podrozdziału 6.4.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ (obowiązujących od 21 czerwca 2001 r.) oraz właściwej interpretacji zasady jawności wyrażonej w podrozdziale 5.5. pkt 4 lit. a ww. Wytycznych Instytucja Zarządzająca wydała:

 

  • Zalecenia nr 15 dotyczące interpretacji pkt 6.4.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ – Roboty dodatkowe oraz inne wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych,
  • Zalecenia nr 16 dotyczące interpretacji zasady jawności przedstawionej w podrozdziale 5.5 pkt 4 lit.a Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

Powyższe zalecenia znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Będą one egzekwowane w odniesieniu do zamówień, dla których wszczęto postępowanie po upływie miesiąca od dnia wydania niniejszych zaleceń, tj. od 26 sierpnia 2011r.