29.06.2011

W dniu 22.06.2011 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/10-01-00 zawartej w dniu 11.01.2011 roku z Ministerstwem Środowiska bedącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 1 344 974,13 PLN z RPD 2010 w sektorze środowisko, w ramach Działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.