25.05.2011

W dniu 11.05.2011 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Ministerstwem Środowiska Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktua i Środowisko 2007 - 2013 na realizację Projektu w maksymalnej wysokości dofinansowania 2 288 005,35 PLN, w tym na Działanie PO IiŚ 15.1 w wysokości 1 981 481,75 PLN i na Działanie PO IiŚ 15.2 w wysokości 306 523,60 PLN.