14.03.2011

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało nową wersję Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.mos.gov.pl/kategoria.pl/kategoria/2423_duzeprojekty/#Vademecum

Vademecum dużego projektu w ramach POIiŚ