07.03.2011

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ przedstawiła swoje stanowisko odnośnie naruszenia art. 47 pkt 7. polegającego na niezamieszczeniu w treści ogłoszenia przekazanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w świetle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia br. (KIO/KU 108/10) oraz uchwały z dnia 23 grudnia 2010 r.

Treść pisma MRR.