17.02.2011

14 lutego br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konkursie można było składać projekty z zakresu gospodarki odpadami (działanie 2.1) oraz przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych (działanie 2.2).

 

Do katowickiego Funduszu wpłynęły dwa wnioski:

  1. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach - etap I", Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.; koszt całkowity to ponad 14 mln PLN, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to prawie 5 mln PLN.
  2. "Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego ", Wnioskodawca: Gmina Świętochłowice, koszt całkowity to ponad 51 mln PLN, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 44 mln PLN.

Zespół ds. Oceny projektów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokona oceny powyższych projektów pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia, następnie pozytywnie ocenione wnioski zostaną przekazane do Ministerstwa Środowiska - Instytucji Pośredniczącej. ermin na ocenę merytoryczną I stopnia przez WFOŚiGW w Katowicach to 15, jednakże może zostać przedłużony w przypadku koniecznosci uzyskania wyjaśnień.