18.05.2010

50 osób z 14 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska jako Instytucji Wdrażających środowiskową część Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” uczestniczyło 13 i 14 maja w zorganizowanej w Częstochowie czwartej roboczej naradzie dotyczącej realizacji tego programu. Od roku z inicjatywy katowickiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cyklicznie spotykają się w tym mieście osoby zajmujące się na co dzień wdrażaniem tego największego w historii Unii Europejskiej programu pomocowego.

Tym razem tematem narady były kwestie związane z praktycznymi problemami przy realizacji wniosków o wypłacenie europejskich środków , zagadnienia dotyczące kontrowersji wokół przeprowadzania kontroli w ramach programu operacyjnego oraz omówienia przykładów i niebezpieczeństw dotyczących naruszania ustawy „prawo zamówień publicznych”.

Uczestnicy częstochowskiej narady podkreślali duże znaczenie tego rodzaju okazji do wymiany doświadczeń i konfrontacji swych wątpliwości. W tym celu funkcjonuje też uruchomione w ubiegłym roku przez katowicki Fundusz internetowe forum wymiany opinii o PO IiŚ. Pod adresem www.wfosigw.info.pl eksperci związani z realizacją unijnego programu piszą m.in. o problemach związanych np. z kontrolą wniosków beneficjentów czy procedurami przy rozliczaniu projektu i przekazywaniu środków wnioskodawcom.

Kolejne spotkanie w Częstochowie wyznaczono za kilka miesięcy.