06.05.2010 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.pois.gov.pl, w zakładce „Dokumenty i wytyczne” oraz na stronie www.mos.gov.pl zostało zamieszczone:

 

  • Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanymi przez Prezesa UZP
    oraz
  • Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówien Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE.

Zapoznanie się z powyższymi dokumentami pozwoli uniknąć powielania błędów, których wystąpienie może wiązać się z wystąpieniem nieprawidłowości i koniecznością korekty wielkości dofinansowania.