19.03.2010

Uprzejmie informujemy, że 2 marca 2010 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska podpisała drugą wersję Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami (poprzednia wersja obowiązywała od 30 kwietnia 2009 r.).

 

Wytyczne w nowej wersji obowiązują od dnia publikacji na stronach internetowych MRR tj. od 3 marca 2010 r.

Jednocześnie informujemy, że Wytyczne są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty i Wytyczne lub tutaj