03.03.2010

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko opublikowała na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Aktualności dokument pn. „Przewodnik dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień”.

 

Zachęcamy wszystkich Beneficjentów do zapoznania się z dokumentem (pobierz plik) oraz do odwiedzania strony internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.