19.02.2010

3 lutego 2010 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania, czyli 10 lutego 2010 r.

 

Pobierz pliki: