29.01.2010

Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikiem pod tytułem „Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych”.

W ocenie Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko, procedura udzielania zamówień publicznych z udziałem środków unijnych przysparza wielu problemów zamawiającym, co jest widoczne w raportach z kontroli projektów. Przestrzeganie zasad zawierania umów z wykonawcami jest obszarem szczególnego zainteresowania służb kontrolnych i audytowych, w tym Komisji Europejskiej. Zgodnie z przyjętym systemem weryfikacji zamówień w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, przestrzeganie zasad zawierania umów badane jest w ramach wszystkich projektów. Zatem każde zamówienie może zostać potencjalnie objęte kontrolą.

Sukces w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej zależy w dużym stopniu od tego, czy beneficjenci wybiorą wykonawców zamówień realizowanych w ramach projektu zgodnie z regulacjami obowiązującymi w dziedzinie zamówień publicznych. Zatem wysiłek przeznaczony na staranne przygotowanie postępowań na pewno nie będzie można uznać za stracony, jeżeli pozwoli uniknąć błędów i wiążących się z tym kar finansowych.

Mamy nadzieję, że podręcznik przyczyni się do osiągnięcia przez każdego beneficjenta celu, jakim jest prawidłowe wdrożenie projektu.

Pobierz plik