12.01.2010

6 stycznia Franciszek Procek – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazał Zdzisławowi Bylokowi wójtowi Gminy Jaworze dokument potwierdzający przyznanie unijnych środków na dofinansowania realizacji projektu zakładającego kompleksowe uporządkowanie w gminie gospodarki ściekowej i budowę kanalizacji.

Nastąpi to dzięki największemu w historii Unii Europejskiej programowi pomocowemu „ Infrastruktura i Środowisko” dofinansowującemu inwestycje dostosowujące standardy jakości naszego środowiska do wymagań unijnych. W ramach tego projektu powstanie w Jaworzu 58 kilometrów kanalizacji sanitarnej, z której korzystać będzie ponad pięć tysięcy mieszkańców oraz podmioty gospodarcze. Całkowitą wartość tych prac określono na ok. 36 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie ponad 25 mln zł. Budowa kanalizacji trwać będzie. do 2013 roku. Władze Gminy poinformowały już teraz, że po uwzględnieniu ministerialnych poprawek we wniosku aplikacyjnym i podpisaniu umowy z Funduszem, jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie postępowanie przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy i szybkie rozpoczęcie prac.

Spośród wszystkich wnioskodawców, którzy do tej pory złożyli wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jedenaście projektów otrzymało potwierdzenie Ministerstwa Środowiska przyznania dofinansowania w postaci dotacji z europejskich środków na blisko 400 mln zł. Wartość tych projektów wynosi ok. 640 mln zł.