12.01.2010

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska w dalszym ciągu obowiązuje wzór wniosku o płatność będący załącznikiem do nieobowiązujących od 24.12.2009 Wytycznych do sprawozdawczości. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego umożliwiło jednak zastosowanie odstępstw od obowiązującego wzoru wniosku oraz instrukcji wypełniania.

 

Odstępstwa MRR