02.12.2009

Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica podpisali 1 grudnia umowę o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowice”.

Wniosek Gminy złożony w konkursie Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zakłada wybudowanie ok. 42 km kanalizacji i sześciu przepompowni. Dzięki temu do nowej sieci kanalizacyjnej możliwe będzie przyłączenie gospodarstw zamieszkałych przez prawie pięć tysięcy osób. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 66 mln zł, natomiast przewidziana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ok. 35 mln zł.

Ta inwestycja to początek prawdziwej rewolucji w gminie związanej z poprawą jakości warunków życia - podpowiedział podczas podpisywania umowy wójt Jasienicy. Władze tej gminy bowiem już zapowiedziały ubieganie się o kolejne środki pomocowe na następne przedsięwzięcia dostosowujące standardy życia mieszkańców 14 sołectw do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

Umowa z Gminą Jasienica była dziewiątym sfinalizowanym w ten sposób projektem, który wpłynął do WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursów o dofinansowanie ze środków największego w historii Unii Europejskiej programu „Infrastruktura i Środowisko”. Do tej pory łączna kwota dotacji uzyskanych z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w naszym regionie wynosi ponad 330 mln zł i jest to jeden z najlepszych wyników kraju.

Poniżej przedstawiamy obecny stan realizacji wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, które do tej pory wpłynęły do wojewódzkich funduszy w całym kraju jako Instytucji wdrażających ten program.

 
Zobacz wykres