18.11.2009

Nowe formularze wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu oraz nowa wersja Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Pod adresem http://www.mos.gov.pl/kategoria/2423_duze_projekty/ Ministerstwo Środowiska zamieszcza zmienione w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 formularze wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu (INFRASTRUKTURALNEGO lub PRODUKCYJNEGO) oraz zaktualizowane Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.