05.10.2009

Gmina Konopiska otrzymała potwierdzenie dofinansowania w ramach PO IiŚ budowy gminnej kanalizacji. 

2 października Gabriela Lenartowicz - Prezes WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazała Gminie Konopiska dokument potwierdzający przyznanie w ramach programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dofinansowania na realizację projektu zakładającego kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej i budowę kanalizacji.

Będzie to największa w historii tej Gminy inwestycja obejmująca powstanie 58 kilometrów kanalizacji sanitarnej, do której zostanie przyłączonych 5.650 mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie ponad 35 mln zł. 

Choć zwieńczeniem całego procesu aplikacji unijnych środków będzie zawarcie umowy o dofinansowanie, to przyznanie ministerialnego potwierdzenia świadczy o pozytywnym przejściu projektu przez poszczególne etapy oceny. Dlatego wręczenie tego dokumentu odbyło się w uroczysty sposób podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w obecności Posła do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik i parlamentarzystów Ziemi Częstochowskiej: senatora Andrzeja Szewińskiego, posłów: Haliny Respondek i Grzegorza Sztolcmana. 

Gratulując pracownikom Gminy Konopiska, którzy przyczynili się do pozyskania unijnych dotacji Małgorzata Handzlik powiedziała, że ich praca udowodniła innym, że środki Unii Europejskiej nie jest tak trudno zdobyć, dlatego warto po nie sięgać w imieniu mieszkańców. Gabriela Lenartowicz natomiast zwróciła uwagę na swoisty sojusz mieszkańców na rzecz rozwoju gminy jaki zawiązał się w Konopiskach. To dzięki niemu – mówiła - udało się wygrać konkurs na najlepiej przygotowywane w kraju projekty. Teraz jednak będzie czas, gdy trzeba będzie go wspólnie zrealizować tak, by w pełni wykorzystać szansę jaką uzyskano dzięki tej unijnej dotacji. Nawiązując do tych słów Jerzy Socha, Wójt Gminy Konopiska zapowiedział, że doświadczenia zdobyte podczas starań o europejskie środki nie zostaną zmarnowane. Gdyby bowiem nie wsparcie unijne, to budowa nowej kanalizacji sanitarnej byłaby możliwa dopiero za dwadzieścia lat, a dzięki europejskiej dotacji już za cztery lata gmina stanie się przyjazna dla środowiska, wzrośnie jej atrakcyjność i konkurencyjność. Również warunki życia w wielu domach ulegną znacznej poprawie. 

Do tej pory złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 24 wnioski o dofinansowanie zadań w ramach PO IiŚ na łączną kwotę ponad 752 mln zł. Zawarto już pięć umów o dotacje w wysokości 212 mln zł i uzyskano cztery potwierdzenia o dofinansowaniu na kwotę ponad 126 mln zł.

 

Poniżej przedstawiamy zaprezentowane w Konopiskach informacje o stanie realizacji wniosków o dofinansowanie projektów z woj śląskiego, dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą PO IiŚ – największy w historii program z wykorzystaniem unijnych środków - zobacz