01.10.2009

Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ: 

 

  • Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro z Funduszu Spójności
  • Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
    działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 4/PO IiŚ/2.1/11/2009) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln euro z Funduszu Spójności,
    działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 mln euro z Funduszu Spójności

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2
w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 3 września 2009 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 3 września 2009 r.)

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Wnioski należy składać w terminie od 16 listopada 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
    w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, (032) 60 32 300, fax: (032) 251 04 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
30 listopada 2009 r. o godz. 15
00
 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

______________________________________________________________________

CZYTAJ NA STRONIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

______________________________________________________________________

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w Warszawie.
Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

 

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 12 października 2009 r.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu,
a także informacje na temat szkolenia dla beneficjentów
dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - czytaj więcej