21.09.2009

18 września w Łaziskach Górnych w obecności Adama Zdziebły -Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Bogusława Śmigielskiego – Marszałka Województwa Śląskiego podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych budowy systemu kanalizacji w gminie. W imieniu Instytucji Wdrażającej, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umowę podpisała Prezes Zarządu Funduszu Gabriela Lenartowicz, wnioskodawcę reprezentował Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych Piotr Zienc.

Projekt przewiduje budowę 20 km kanalizacji sanitarnej, do której przyłączonych zostanie 4 tys. mieszkańców, remont 0,18 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Wschód” w Łaziskach Górnych. Całkowity koszt realizacji tych prac wyniesie 80 mln zł, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 49 mln zł, co stanowi 73 proc. kosztów. Reszta pokryta zostanie z środków własnych Gminy i pożyczki. 

Jest to piąta umowa podpisana przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” ale jak podkreśliła podpisując ten dokument Gabriela Lenartowicz jest ona ze wszystkich dotychczasowych najlepiej i najsprawniej przygotowana. Wiele wskazuje na to, że europejskie środki na budowę gminnej kanalizacji już wkrótce pozwolą mieszkańcom żyć w odpowiednich warunkach. Piotr Zienc, podkreślając, że dotacja jaką pozyskano w Łaziska Górnych jest największa w historii wszystkich inwestycji w powiecie mikołowskim, zobowiązał się do sprawnego jej przeprowadzenia - tym bardziej, że dla mieszkańców wiązać się będzie ona z trudnościami wynikającymi z konieczności wykonania wielu prac ziemnych. 

Adam Zdziebło i Bogusław Śmigielski z dumą mówili podczas uroczystego podpisania tej umowy, że projekt realizowany w Łaziskach Górnych to kolejny dowód na to, że samorządowcy i przedsiębiorcy z województwa śląskiego chcą i potrafią sięgać po unijne środki. Dlatego w skali kraju nasz region – podkreślali – plasuje się dziś w ścisłej czołówce beneficjentów unijnych programów pomocowych dostosowujących polskie standardy do norm europejskich. 

Spośród wniosków, które wpłynęły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osiem otrzymało już potwierdzenie Ministerstwa Środowiska przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na łączną kwotę ponad 300 mln zł. Do tej pory do katowickiego Funduszu trafiły 24 projekty o unijne dotacje w wysokości blisko 800mln zł wspierające inwestycje na łączną kwotę całkowitych kosztów przekraczających miliard złotych.