08.09.2009

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/kategoria/2423_duze_projekty/ w katalogu przeznaczonym dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało zamieszczone „Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Zaprezentowane są w nim najważniejsze informacje na temat sposobu postępowania z dużym projektem w ramach PO IiŚ. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.