04.09.2009

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego została umieszczona najnowsza aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Dokument wraz z listą zmian jest dostępny pod następującymi adresami:

  • www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne MRR/Obowiązujące/Szczegółowe/ Program Infrastruktura i Środowisko,
  • www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne szczegółowe - obowiązujące: Infrastruktura i Środowisko,
  • www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne obowiązujące.

W miejscu publikacji Wytycznych wskazana została również data, od której ww. Wytyczne będą obowiązywały.