03.08.2009

31 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę z Gminą Poczesna na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”.

Umowa, którą podpisała Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz Krzysztof Ujma – Wójt Gminy Poczesna, zakłada wybudowanie w gminie ok. 28 kilometrów sieci kanalizacyjnej i pięciu przepompowni. Do nowej sieci zostanie przyłączonych ponad 3800 osób, a koszt całkowity wyniesie ponad 34 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 19 mln zł.
Dla mieszkańców Poczesnej to - jak powiedział podczas podpisywania umowy Krzysztof Ujma - prawdziwe historyczne wyzwanie, bo nie było w gminie jeszcze tak dużej inwestycji, której koszt znacznie przewyższa roczny budżet. Nowa kanalizacja na pewno jednak poprawi warunki życia jej mieszkańców i stworzy możliwość rozwoju oraz zwiększy atrakcyjność samej gminy, która chce stać się nowoczesną „sypialnią Częstochowy”.
Tego samego dnia w Łaziskach Górnych na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Gabriela Lenartowicz w imieniu Ministra Środowiska uroczyście przekazała na ręce Piotra Zienca -Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Łaziska Górne”. Po spełnieniu określonych przez ministerstwo warunków zadeklarowano wybudowanie w gminie 20 km kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Wschód”. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci zostanie przyłączonych ok. 4000 osób. Całkowity koszt tego projektu wynosi ponad 66 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności - ponad 49 mln zł.
Wręczając w Łaziskach Górnych potwierdzenie dofinansowania zadania w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko” Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę na sprawność i rzetelność w przygotowaniu tego wniosku. Świadczy to o gospodarzach, którzy potrafią właściwie wykorzystać szansę jaką są środki unijne przeznaczane na poprawę standardów życia mieszkańców oraz spełnianie wymaganych w Europie norm sanitarnych i ekologicznych. Piotr Zienc z kolei powiedział, że planowana przebudowa kanalizacji w gminie to będzie prawdziwy sprawdzian skutecznego działania zarówno dla samego przedsiębiorstwa – bezpośredniego beneficjenta pomocy jak i dla władz gminnych i radnych, by móc w pełni wykorzystać unijne środki.
Spośród wszystkich wniosków, które wpłynęły do tej pory do WFOŚiGW w Katowicach, osiem projektów otrzymało potwierdzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania ze środków unijnych, na łączną kwotę ponad 252 mln zł. Z trzema wnioskodawcami Fundusz zawarł już umowy - dotyczy to projektów planowanych przez gminy Kłobuck, Buczkowice i Poczesna.

 

Informacja dot. realizacji wniosków POIiŚ z województwa śląskiego - do pobrania