28.07.2009

... że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument "Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" wraz z załącznikiem nr 1 dot. zasad stosowania znaku. Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Programu Infrastruktura i Środowisko w dziale: Zasady promocji, zakładka: Dokumenty (http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx).