08.07.2009

7 lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zawarł drugą umowę o dofinansowanie ze środków unijnych zadania z zakresu gospodarki wodno ściekowej. Tym razem wsparcie w wysokości 32 mln zł, w ramach tego najpoważniejszego do tej pory programu z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, otrzymała Gmina Buczkowice.

Pieniądze te przeznaczone zostaną na budowę gminnej kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i odcinka rurociągu tłocznego. Wartość całego projektu wynosi 43 mln zł. Podpisując w Katowicach umowę o dofinansowanie zadania Józef Caputa - Wójt Buczkowic zapowiedział, że przygotowane do realizacji są już kolejne etapy tej inwestycji, na powodzenie której liczą nie tylko zainteresowani mieszkańcy Buczkowic ale i sąsiednich gmin, którym dzięki temu też poprawi się standard życia.

Pozytywnie przeszły poszczególne etapy oceny także dwa kolejne wnioski na realizację projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, Ministerstwo Środowiska potwierdziło bowiem dofinansowanie gminom Wisła i Myszków. To przedostatni etap poprzedzający zawarcie umowy po zrealizowaniu warunków określonych w ministerialnych dokumentach.

W Wiśle zbudowane zostanie 21 km kanalizacji sanitarnej, przebudowane będzie 6 km sieci kanalizacyjnej i powstanie 15 km sieci wodociągowej dla prawie trzech tysięcy osób mieszkających i wypoczywających na terenie gminy. Wszystkie prace kosztować będą ponad 51 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie ponad 44 mln zł. Przekazując uroczyście władzom Wisły dokumenty potwierdzające dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych Gabriela Lenartowicz - Prezes WFOŚiGW w Katowicach zwróciła uwagę na bardzo duży wkład pracy oraz wzorowy profesjonalizm samorządowców przygotowujących tę aplikację o unijne środki, znacznie przewyższające roczny budżet gminy. Dzięki temu ich starania mogły więc stać się przykładem dla wielu samorządów mniejszych miejscowości w całym kraju, tym bardziej że chodzi o ochronę wody w Wiśle - najważniejszej w Polsce rzece. Dlatego Andrzej Molin - Burmistrz Wisły stwierdził, że władze gminne zrobią wszystko, aby nie zmarnować tej szansy i zrealizować w terminie tak potrzebną mieszkańcom gminy inwestycję.

Także w Myszkowie po otrzymaniu potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu rozpoczął się proces mający na celu ostateczne zawarcie umowy o dofinansowanie gminnej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Decyzję Ministra Ochrony Środowiska w tej sprawie wręczył Januszowi Romaniukowi - Burmistrzowi Myszkowa Franciszek Procek - Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach. Po podpisaniu ostatecznej umowy Myszków otrzyma w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko największą w historii miasta dotację z Unii Europejskiej w wysokości ponad 9 mln zł. W wyniku realizacji projektu budowy 6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 6 przepompowni ścieków powstanie sieć kanalizacyjna, do której przyłączonych będzie ponad 1400 osób. Całkowity koszt wszystkich prac wyniesie ponad 16 mln zł. Ich zakończenie zaplanowano pod koniec 2011 roku.

Spośród 24 wniosków, które wpłynęły od 2008 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, siedem projektów otrzymało potwierdzenie Ministerstwa Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności na łączną kwotę ponad 252 ml zł.