23 lutego 2015

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisane zostały umowy z beneficjantami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W uroczystości Fundusz reprezentowali: Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz Zastępca Prezesa Zarządu Adam Liwochowski. 

Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu zrealizuje projekt pod nazwą „Oczyszczanie ścieków w Żywcu”. Koszt całkowity projektu to ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie ponad 6 milionów 370 tysięcy złotych. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,4 km, przebudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,07 km, uszczelniona zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości około 8 km oraz zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków poprzez rozbudowę instalacji do produkcji energii elektrycznej z biogazu.

Efektem ekologicznym projektu będzie przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 87 mieszkańców oraz  wzrost poziomu zagospodarowania produkowanego biogazu do 100%.

W Bytomiu zrealizowany zostanie projekt pod nazwą: „Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu”. Beneficjent, którym jest Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oszacował koszt projektu na prawie 4 miliony 800 tysięcy złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad milion 850 tysięcy złotych. Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków Centralna w Bytomiu poprzez przebudowanie bloku biologicznego w zakresie zastosowania nowoczesnych metod natleniania, zapewniających dostarczenie optymalnej ilości tlenu.

Efektem ekologicznym projektu będzie utrzymanie pełnej zgodności z wymogami art. 5(2) oraz 5(3) Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.


 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.