×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/luty15/potwierdzeniaPOIiS.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/luty15/potwierdzeniaPOIiS

11 lutego 2015

Z udziałem Adama Liwochowskiego, zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w siedzibie Funduszu odbyła się uroczystość wręczenia potwierdzeń dofinansowania beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach oraz Gmin: Porąbka, Sosnowiec i Tarnowskie Góry.

 

Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej Gmina Porąbka zamierza zrealizować projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka". Koszt całkowity projektu to 9 405 157,98 złotych, kwota dofinansowania z UE wyniesie 6 211 753,36 złotych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 9,12 km z sześcioma przepompowniami sieciowymi oraz przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości 2,94 km. Efektem ekologicznym projektu będzie: zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji do 96,14% oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 887 RLM w tym 572 mieszkańców 

Kolejny beneficjent – Gmina Tarnowskie Góry chce zrealizować projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – Faza III”. Koszt oszacowano na 16 400 952,78 złotych, kwota dofinansowania z UE wyniesie 10 948 636,03 złotych. W ramach projektu zbudowane zostaną: sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km, 45,15 m kolektorów kanalizacyjnych deszczowych, 195 m kolektorów sanitarnych tłocznych,  1 przepompownia ścieków o przepustowości 1,94 l/s oraz zbiornik retencyjno-rozsączający o objętości 756 m3.Dzięki realizacji inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania z 85,6% do 99,5% a do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie ok. 770 mieszkańców.

Przedstawiciele Gminy Sosnowiec otrzymali potwierdzenie dofinansowania inwestycji pod nazwą „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II” – potwierdzenie obejmuje podstawowy zakres projektu, finansowany środkami UE od 24.05.2013 r. oraz wnioskowane rozszerzenie inwestycji

Koszt całkowity projektu wynosi 104 422 611,61 złotych, a kwota dofinansowania z UE to 51 285 589,38 złotych. Beneficjent zamierza zbudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 24 km, zmodernizować sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 13 km oraz sieć wodociągową o długości ok. 8 km.

Efektem ekologicznym projektu będzie: zwiększenie stopnia skanalizowania do 95,67% oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej ok. 4 980 mieszkańców.


{gallery}luty15/potwierdzeniaPOIiS{/gallery}