×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/styczen15/poiis.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/styczen15/poiis

12 stycznia 2015

Przedstawiciele beneficjentów z Będzina, Bytomia, Chybia i Żywca otrzymali dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot oraz Zastępcy Prezesa Adam Liwochowski i Mirosław Szemla. Po spełnieniu określonych przez ministerstwo warunków beneficjenci zadeklarowali zrealizowanie następujących projektów: 

 

  • ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Grodziec z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię w Będzinie”. Beneficjentem jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. Inwestycja kosztować będzie 21 526 518,66 zł, a kwota dofinansowania z UE to 14 666 573,05 zł. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7 km, sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 1 km oraz budowa pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego, osadnika i separatora. Dzięki tej inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 96,15% do 100%.
  • „Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu”. Projekt zostanie zrealizowany przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. a jego koszt wyniesie 4 813 235,79 zł, kwota dofinansowania z UE to 1 868 670,31 zł. Dzięki inwestycji zmodernizowany zostanie m.in. blok biologiczny w zakresie zastosowania nowoczesnych metod natleniania, zapewniających dostarczenie zmiennym w czasie procesom biologicznym optymalnej ilości tlenu. Efektem ekologicznym będzie poprawa jakości oczyszczonych ścieków oraz minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.
  • „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3". Beneficjent projektu, którym jest gmina Chybie, zadeklarował wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 5 km oraz zmodernizowanie oczyszczalni ścieków poprzez jej doposażenie w urządzenia technologiczne zapewniające usuwanie związków biogennych azotu i fosforu. Dzięki inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 49% do 52,5 % oraz poprawiona ulegnie jakość oczyszczonych ścieków. Koszt projektu to 4 352 096,16 zł, kwota dofinansowania z UE wyniesie 3 007 546,12 zł.
  • „Oczyszczanie ścieków w Żywcu”. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu, które jest beneficjentem zamierza m.in. wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,4 km, przebudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,07 km oraz zmodernizować oczyszczalnię ścieków poprzez rozbudowę instalacji do produkcji energii elektrycznej. Po zakończeniu inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 95% do 97,9%. Realizacja projektu kosztować będzie 10 328 537,30 zł,  dofinansowanie z UE wyniesie  6 377 842,62 zł.

 

{gallery}styczen15/poiis{/gallery}