Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zaakceptował listę rankingową IX konkursu w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”  Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz