W dniu 11.06.2014 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2014 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 501 537,55 PLN z RPD 2014-2015 w sektorze środowisko, w ramach Działania 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.