4 marca 2014 r., Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013 Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegółowe informacje oraz zaktualizowana lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz