25 lutego 2014 r., Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej, Pani Aleksandra Malarz, zatwierdziła zaktualizowaną listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegółowe informacje oraz zaktualizowana lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz