W dniu 18.12.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2013 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 513 537,63 PLN z RPD 2013 w sektorze środowisko,  w ramach Działania 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ