6 grudnia 2013 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.15) zawiera następujące zmiany:

 

 1. Realokację środków UE pomiędzy działaniami w obrębie:
  • Priorytetu II., tj. przesunięcie z Działania 2.2 do działania 2.1 (około 25 mln euro);
  • Priorytetu IV., tj. przesunięcie z Działań 4.3 oraz 4.5 do działania 4.2 (około 3,4 mln euro);
  • Priorytetu V., tj. przesunięcie z Działań 5.2 oraz 5.3 do działania 5.1 (0,5 mln euro);
  • Priorytetu VII., tj. przesuniecie z Działania 7.1 do działania 7.3 (około 120 mln euro);
  • Priorytetu IX., tj. przesunięcie z Działania 9.4 do działania 9.2 (około 3,1 mln euro);
  • Priorytetu XII., tj. przesunięcie z Działania 12.1 do działania 12.2 (około 13,7 mln euro).
 2. Wprowadzenie możliwości zwiększenia wsparcia z Unii Europejskiej dla projektów kolejowych powyżej 85 proc., przy zachowaniu ogólnego poziomu dofinansowania na poziomie całego Działania 7.1;
 3. Dla Działania 4.1 wprowadzenie możliwości odstąpienia od wstępnej oceny projektów;
 4. Uzupełniono katalog potencjalnych w Działaniu 9.3 o państwowe jednostki budżetowe;
 5. Doprecyzowano i zaktualizowano opis systemu opis systemu oceny i wyboru projektów (załącznik 2.) w części dotyczącej procedury odwoławczej oraz projektów indywidualnych;
 6. Inne zmiany aktualizujące i doprecyzowujące.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami został opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne/Podstawowe dokumenty.