Informujemy, iż 22 listopada 2013 r. Pani Aneta Wilmańska, Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, zaakceptowała zaktualizowaną  listę rankingową dla konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.

 

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.