15.09.2010

13 września br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zorganizował seminarium szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach POIiŚ. Uczestnikami seminarium byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci realizujący dofinansowane projekty. Było to trzecie szkolenie dla beneficjentów zrealizowane przez Wojewódzki Fundusz.

18.08.2010

5 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło realizację cyklu szkoleń z zakresu pomocy publicznej dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych.

luty 2013

Nadszedł nowy, 2013 rok. Każdy z nas wiąże z nim inne oczekiwania, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Co jednak nowy rok oznacza dla pracowników zespołów związanych z funduszami europejskimi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – oznacza zbliżające się wielkimi krokami zakończenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego głównym celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

3 lipca 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 30.06.2015 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2015 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 387 578,66 PLN z RPD 2014-2015 w sektorze środowisko,  w ramach Działania 15.1priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.

 

30 marca 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 26.03.2015 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2014 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

25 marca 2015

Dwie umowy z beneficjentami PO IiŚ zostały podpisane w Tarnowskich Górach z udziałem Andrzeja Pilota – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Zastępcy Prezesa Adama Liwochowskiego.  

Pierwsza z nich - z Gminą Tarnowskie Góry - dotyczy realizacji projektu pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza”. Koszt całkowity wynosi nieco ponad 16 milionów 400 tysięcy złotych, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to ponad 12 milionów 880 tysięcy złotych. Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie prawie 10 milionów 950 tysięcy złotych. Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na koniec 2015 roku. Powstanie 5,8 km kanalizacji sanitarnej oraz 0,04 km kanalizacji deszczowej. Dzięki inwestycji o 771 osób zwiększy się liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.