01.10.2009

Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ: 

21.09.2009

18 września w Łaziskach Górnych w obecności Adama Zdziebły -Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Bogusława Śmigielskiego – Marszałka Województwa Śląskiego podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych budowy systemu kanalizacji w gminie. W imieniu Instytucji Wdrażającej, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umowę podpisała Prezes Zarządu Funduszu Gabriela Lenartowicz, wnioskodawcę reprezentował Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych Piotr Zienc.

18.09.2009

W trakcie VIII posiedzenia Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wprowadzonych zmian.

15.09.2009

W związku z wejściem w życie nowelizacji przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wprowadzonej ustawą z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące postępowania odwoławczego dla projektów zgłoszonych w konkursach ogłoszonych po dniu 20 grudnia 2008 r.

15.09.2009

Podsumowaniu półrocza realizacji programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” poświęcone było zorganizowane 10 i 11 września w Zielonej Górze spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających część środowiskową tego największego programu w historii Unii Europejskiej. Gościem przybyłych z całej Polski uczestników tej cyklicznej narady informująco – szkoleniowej była Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

09.09.2009

31 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenartowicz – Prezes Funduszu oraz Wiesław Pasierbek - Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej podpisali umowę o dofinansowanie ze środków POIŚ budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko - Biała i gmin powiatu bielskiego.