22.12.2009

18 grudnia Franciszek Procek – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazał Gminie Sosnowiec potwierdzenie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w mieście.

02.12.2009

Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica podpisali 1 grudnia umowę o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowice”.

01.12.2009

30 listopada br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konkursie można było składać projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1.), gospodarki odpadami (działanie 2.1) oraz zamierzeń w zakresie ochrony powierzchni ziemi (działanie 2.2.).

30.11.2009

Poniżej zamieszczone zostały interpretacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące zasad kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

27.11.2009

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało zalecenia dotyczące wypełnienia formularza o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Obejmują one interpretację pojęcia „zezwolenie na inwestycję” oraz wymogi z zakresu oceny dokumentacji środowiskowej oraz celów kontroli procedur środowiskowych. Prosimy o stosowanie się do zaleceń.

18.11.2009

Nowe formularze wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużego projektu oraz nowa wersja Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.