22.07.2010

20 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu Funduszu przekazała na ręce Iwony Lukowicz-Fojt - Wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach dokumenty potwierdzające przyznanie przez Ministerstwo Środowiska dofinansowania z w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po zawarciu umowy unijna dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie realizacji II etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach.

22.07.2010

5 lipca 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję "Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

12.07.2010

W dniu 1 lipca br. został zatwierdzony i udostępniony Beneficjentom przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokument pn. "Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - pobierz plik

08.07.2010

Informujemy, że MInisterstwo Środowiska udostępniło odpowiedzi Komisji Europejskiej na pytania w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów, zgłoszone do KE przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji, promocji i edukacji.

31.05.2010

28 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zorganizował seminarium szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt zgodnie z POIiŚ.