13.08.2010

12 sierpnia 2010 roku odbyło się robocze spotkanie pracowników WFOŚiGW w Katowicach z przedstawicielami Gminy Jasienica oraz Zakładu Komunalnego, którzy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizują projekt ,,Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”.

13.08.2010

Kolejny projekt na realizację zadania w gospodarce wodno-ściekowej przeszedł pozytywnie poszczególne etapy oceny, przedstawicielom Gminy Wojkowice został przekazany dokument potwierdzający przyznanie dofinansowania. Zwieńczeniem całego procesu, będzie zawarcie umowy o dofinansowanie.

13.08.2010

10 sierpnia 2010 roku odbyło się spotkanie pracowników WFOŚiGW w Katowicach z przedstawicielami Gminy Konopiska, w której, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowany jest projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”.

13.08.2010

Pismo informujące o efektach kontroli operacji przeprowadzonych dotychczas we wszystkich programach operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 przez przedstawicieli Instytucji Audytowej, w tym przez pracowników UKS - do pobrania

13.08.2010

Informujemy, że Ministerstwo Środowiska przedstawiło wyjaśnienia dotyczące wypełniania punktu 17 wniosku beneficjenta o płatność.

22.07.2010

27 lipca 2010 roku pracownicy WFOŚiGW w Katowicach udali się na wizję lokalną/spotkanie robocze do Gminy Buczkowice, która realizuje projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.