12.10.2010

11 października w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pani Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz pan Andrzej Cembrzyński - Burmistrz Gminy Wojkowice podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I. Projekt ten obejmuje budowę 6,1 km kanalizacji sanitarnej oraz budowę 4,7 km sieci deszczowej.

30.09.2010

16 września przekazano Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. potwierdzenie przyznania dofinansowania na projekt Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

15.09.2010

Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych do Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej.

Nowe listy obowiązują z dniem ich publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 31 sierpnia 2010 r.

15.09.2010

13 września br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zorganizował seminarium szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach POIiŚ. Uczestnikami seminarium byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci realizujący dofinansowane projekty. Było to trzecie szkolenie dla beneficjentów zrealizowane przez Wojewódzki Fundusz.

20.08.2010

9 sierpnia br. nastąpiła zmiana obowiązujących Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych. Aktualnie obowiązujące wytyczne - pobierz plik

17.08.2010

16 sierpnia 2010 roku odbyło się spotkanie robocze pracowników WFOŚiGW w Katowicach z przedstawicielami Gminy Myszków, w której w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany jest projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Myszkowa – etap I i II".