13.12.2010

10 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu wypełniania i weryfikowania wniosku beneficjenta o płatność. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Urzędów Gmin i przedsiębiorstw z woj. śląskiego. 

10.12.2010 

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

02.12.2010

Ministerstwo Środowiska organizuje 6 – 7 grudnia w Krakowie międzynarodowa konferencję dla beneficjentów części środowiskowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.. „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”.

18.11.2010

W dniu 16.11.2010 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażąjącą ( Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy zawartej w dniu 01.07.2010 roku z Ministerstwiem Środowiska będącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

27.10.2010

15 października 2010 roku odbyło się spotkanie robocze pracowników WFOŚiGW w Katowicach z przedstawicielami Gminy Poczesna, w której w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany jest projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”.

14.10.2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.