W 2016 roku dwie szkoły ze Świętochłowic znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez Fundusz na Zielone Pracownie. Były to Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2, obie w nagrodę otrzymały ponad 64 złotych na projekt i wyposażenie ekopracowni. Teraz otwarta została pracownia w SP 2.

Dzięki tym środkom uczniowie zyskali nową, ciekawą przestrzeń do nauki z zakresu przyrody, biologii, geografii oraz chemii.