Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu mogą już korzystać z nowoczesnej pracowni biologii. Po ponad rocznej pracy nad przygotowaniem i realizacją projektu Zielona Pracownia „Bioróżnorodność Zagłębia Dąbrowskiego” nowa pracownia została uroczyście otwarta w piątek 22 września.

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wkładowi własnemu szkoły dotychczasowa, stara pracownia przeszła kapitalny remont. W ramach projektu zakupione zostały między innymi specjalne meble laboratoryjne, stanowiska mikroskopowe, ławki i krzesła. Uczniowie „Staszica” korzystają także z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i multimediów. Wszystko po to, aby rozwijać w nich wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody w szerszym znaczeniu, ale także pokazywać wartości przyrodnicze otoczenia im najbliższego. 

Żeby wszyscy mogli docenić, jak bardzo nowa pracownia ułatwi naukę dr Ewa Mróz przeprowadziła pokazową lekcję biologii, podczas której zaprezentowała możliwości sprzętów oraz pomocy dydaktycznych. Goście mogli przypomnieć sobie także, jak korzystać z mikroskopu, jak wygląda pantofelek, a także jak przeprowadzić sekcję płuca, serca lub gałki ocznej.