Tym razem po wakacyjnej przerwie wykorzystanej na prace adaptacyjne nastąpiło uroczyste otwarcie kolejnej pracowni, tym razem w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 i nie jest to ostatnia ekopracownia w Knurowie.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 30.000 zł powstała atrakcyjna przestrzeń, która w założeniu ma stwarzać ciekawe warunki do nauki dla uczniów. 

Fundusz na trwałe wpisała się w przestrzeń szkolną ze swoimi dwoma konkursami – Zielona Pracownia_Projekt i Zielona Pracownia, w ramach których przyznawane są środki najpierw na zaprojektowanie ciekawej i atrakcyjnej ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. A  następnie o dofinansowanie na realizację ciekawych pomysłów mogą się starać projekty, które w znaczny sposób wpływają na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżniają się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni.