20 czerwca 2017 r. uroczyście otwarto trzy nowe pracownie na terenie Gminy Będzin. W II edycji Konkursu Zielona Pracownia 2016 Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejski Zespół Szkół nr 2 otrzymały nagrody finansowe za przygotowane projekty o wysokości ponad 20 000 zł, a następnie dofinansowanie w formie dotacji do łącznej kwoty ok. 90 000 zł.

Pozyskane środki szkoły przeznaczyły na odremontowanie pomieszczeń lekcyjnych oraz wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz meble. Do dyspozycji uczniów oddano m.in. tablice interaktywne, projektory multimedialne czy mikroskopy z wizualizerami. Sale zyskały także nowoczesne gabloty, szafy na pomoce dydaktyczne oraz wielofunkcyjne meble. Zrealizowane projekty pozwolą podnieść świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży, a przede wszystkim zainteresować ich problemami ochrony środowiska.