W dniu 24 listopada 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy z udziałem Agnieszki Siemińskiej - Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, wręczone zostały nagrody laureatom konkursu "Kartka świąteczna z odpadów". Konkurs realizowany był w ramach projektu „Czysta Częstochowa – segregacja odpadów jest dziecinnie łatwa” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji do kwoty 46 290,00 zł.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Konkurs polegał na stworzeniu kartki świątecznej z odpadów, wzięły w nim udział 53 placówki oświatowe, z tego: 23 szkoły podstawowe, 7 gimnazjów i 23 przedszkola.